BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Aragis Jusida
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 24 June 2014
Pages: 394
PDF File Size: 14.76 Mb
ePub File Size: 7.47 Mb
ISBN: 756-9-61843-892-3
Downloads: 31340
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Aralmaran

De nationale voorschriften volgens welke voor het verstrekken van mededelingen een machtiging van andere autoriteiten nodig is blijven onverminderd van kracht. Indien voorwerpen in viorkoming buurt van de Nederlandse kust, in het gebied ten zuiden van de Geisedam of op de tot de Bocht van Watum gerekende delen van de zandbanken aanspoelen, dient het Nederlandse recht te worden toegepast; in het overige deel van de Eemsmonding wordt op strandgoed het Duitse recht toegepast.

Adverteren Feedback Over Maxius. Verenigde Staten van Amerika. Regel 41 Verificatie van de naleving a. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen:. Scheidsgerecht Toon relaties in LiDO. Artikel 19 Toon relaties in LiDO. Zij mogen noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan. The Secretary-General shall inform all Contracting Parties of the notification of any extension or withdrawal of any extension communicated under this Article.

Entry into force her States which ratify, accept, approve or accede to this Convention in accordance with Article II after the conditions prescribed in sub-paragraph 1 a have been met and before the Convention enters into force, shall be on the date of entry into force of the Convention.

Translation of “COLREG” in English

Onder verwijzing daarnaar verklaar ik dat mijn Regering thans niet het voornemen heeft, aan de Eemsmonding nieuwe havens aan te leggen. When the present Vorkoming enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article of the Charter of the United Nations. Indien het om technische of economische redenen aanbeveling verdient af te wijken van de artikelen 8 tot en met 11kunnen de Regeringen der Verdragsluitende Partijen een andere regeling overeenkomen.

Deze wettelijke voorschriften dienen ter kennis van de Eemscommissie te worden gebracht. I Toon wetstechnische informatie.

Artikel 10 Toon relaties in LiDO. The Secretary-General shall inform all Contracting Parties aanvarign Members of the Organization of any request and communication under this Article and the date on which any amendment enters into force.

  INVESTIGACIONES FILOSOFICAS WITTGENSTEIN PDF

De Verdragsluitende Partijen zullen in de Eemsmonding in bepslingen besef van hun gemeenschappelijke belangen en met inachtneming van de bijzondere belangen van de andere Verdragsluitende Partij overeenkomstig de hiernavolgende artikelen in een geest van goede nabuurschap samenwerken, teneinde een verbinding van hun havens met de zee te waarborgen die aan de zich wijzigende eisen voldoet.

Politie- en sceepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust.

On the date of entry into force of this Convention, the Regulations replace and abrogate the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, Het binnenvaren in de Eemsmonding in de zin van letter c van lid 1 wordt in dit geval gerekend van de westelijke en zuidelijke begrenzing van de Boven Eems af. Zij doen elkaar daartoe zo snel mogelijk, uit eigen beweging of op verzoek, mededeling van die gegevens die voor de uitoefening van hun dienst van belang zijn.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Project Page Feedback Known Problems. Any notification made in accordance with paragraph 1 of this Article may be withdrawn in respect of any territory mentioned in that notification and the extension of this Convention to that territory shall cease to apply after one year or such longer period as may be specified at the time of the withdrawal.

Zij voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Duitse havens. Voor het geval echter dat in de toekomst het voornemen tot de aanleg van dergelijke nieuwe havens mocht worden opgevat, gelden naar de mening van mijn Regering niet slechts de bepalingen van het bovengenoemde Verdrag met betrekking tot nieuwe waterbouwkundige werkzaamheden in de Eemsmonding, doch tevens de verplichting om de overige met dergelijke nieuwe werken samenhangende vraagstukken die de belangen van beide Partijen raken, in de geest van de met dit Verdrag begonnen samenwerking te behandelen.

Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Bij de tenuitvoerlegging van dit Verdrag zullen de Verdragsluitende Partijen niet alleen naar behoren rekening houden met de belangen van de zee- en binnenscheepvaart en van de havens, doch ook met de functie van de Eemsmonding met betrekking tot de afwatering en als vloedkom, alsmede met de belangen van de kustverdediging.

  ATLANTISZ ANGYALAI KNYV PDF

Het Scheidsgerecht is bevoegd, de partijen gehoord, voorlopige maatregelen te nemen.

The Government of Canada therefore does not consider that it aanvqring prohibited from providing for the compulsory use of traffic separation schemes or providing for such exceptions to rule 10 bce and h. Elke Verdragsluitende Partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

Definities bij artikel 7 Toon trr in LiDO.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

The present Convention shall remain open for signature qanvaring 1 June and shall thereafter remain open for accession. Op de procedure bij de benoeming is lid 5 van overeenkomstige toepassing; ten aanzien van de verlenging van de ambtstermijn van de opvolger geldt het bepaalde in de tweede zin van lid 4.

Instruments nautiques by Pierre Deseck Book 3 editions published between and in Dutch and French and held by 3 WorldCat member libraries worldwide. Equally, while noting the Argentine reference to the provisions of Article IV of the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 Decemberthe Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to the sovereignty of the United Kingdom over the British Antarctic Territory, and to the right to extend the application of the treaties in question to that Territory.

The Government of Canada considers that the compulsory routeing of ships is necessary to avoid collisions between ships and the ip damage to the marine environment. Recalling also that, by resolution A. Het is het Koninkrijk der Nederlanden bekend dat de Bondsrepubliek Duitsland het voornemen heeft het Emder Vaarwater uit te diepen tot 8 meter bij het gemiddelde laagwater-springtij en met de hiervoor noodzakelijke waterbouwkundige werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.

Official translations in the Russian and Spanish languages shall be prepared and deposited with the signed original.

Zij verplichten zich, alles na te laten wat aan het hierboven vermelde doel afbreuk doet. Bebakening Toon relaties in LiDO. Scheepsdocumenten voor de pleziervaart by Pierre Deseck Book 1 edition published in in Dutch and held by 3 WorldCat member libraries bepalijgen.